Tulipan Prizë
Naje prizë przedstôwiają sã pòstãpno:

Jizbë:
Priz za jizbã. Wszëtczé jizbë są jizbama dlô dwùch òsób i mają kąpnice z prëszczkama. Frisztëk dlô dwùch personów w jizbie gratis.

Jizba Nr 1 175,00 zł
Jizba Nr 2 175,00 zł
Jizba Nr 3* 175,00 zł
Jizba Nr 4* 175,00 zł
Jizba Nr 5*
(Mamùtowô Chëcz)
185,00 zł

*Jizbë 3, 4 i 5 mają kùchniowé aneksë z spòdlowima zachama jak: wôrnik, lodownica, zléw, sztucce, statczi, grôpczi, môłô ceramicznô plata. Stón licznika sztrómù òstónie spisóny w dniu przëjazdu gòscy i rozrechòwóny w dzéń wëjazdu.

Jinszé:
Jeżlë przëjedzeta z fludinã abò pùjkã, zapłaceta za kùńcowé czëszczenié jizbë 30,00 zł

Dodôwkòwé wëro (jednorazowô òpłata) 40,00 zł
Dodôwkòwi frisztëk 25,00 zł
Pranie w piérnicë 15,00 zł