Tulipan Prizë
Naje prizë przedstôwiają sã pòstãpno:

Jizbë:
Priz za jizbã. Wszëtczé jizbë są jizbama dlô dwùch òsób i mają kąpnice z prëszczkama. Frisztëk dlô dwùch personów w jizbie gratis.

Jizba Nr 1 175,00 zł (z frisztëkã)
Jizba Nr 2 175,00 zł (z frisztëkã)
Jizba Nr 3* 175,00 zł (z frisztëkã) <> 130,00 zł (bez frisztëkã)
Jizba Nr 4* 175,00 zł (z frisztëkã) <> 130,00 zł (bez frisztëkã)

*W przëpôdkù najimniãcô jizb 3 i 4 bez frisztëkù, stón licznika sztrómù òstónie spisóny w dniu przëjazdu gòscy i rozrechòwóny w dzéń wëjazdu.
Jizbë te mają kùchniowé aneksë z spòdlowima zachama jak: wôrnik, lodownica, zléw, sztucce, statczi, grôpczi, môłô ceramicznô plata.

Wëżëwienié
Chãtno zabédujemë Wóm dodôwkòwé wëżëwienié na prosbã!

Frisztëk (òd personë) 25,00 zł
Pôłnié (òd personë) 35,00 zł
Wieczerza (òd personë) 27,00 zł
  • Dzecë do piãcu lat są wòlné òd płaceniô za wëżëwienié.
  • Dzecë od 5 do 10 lat płacą 50% stawczi za wëżëwienié.
  • W naji miło zrechtowôny kùchnie mòżeta zrobic so kawã, harbatã ëtd. w kòżdim czasu dnia.
  • Żebë ùletczëc Wóm wëpòczink, wszëtczé jadła są przërëchtowóne przez nas!
Jinszé:
Jeżlë przëjedzeta z fludinã abò pùjkã, zapłaceta za kùńcowé czëszczenié jizbë 30,00 zł

Dodôwkòwé wëro (jednorazowô òpłata) 40,00 zł
Dodôwkòwi frisztëk 25,00 zł
Pranie w piérnicë 15,00 zł