Tulipan Swiãtny Bédënk


Swiãtny Bédënk
Serdeczno Waju rôczimë do zaplanowaniégò swiątecznégò wëpòczinkù w Naszim Gòscyńcu.

Czë to są Gòdë, Zylwester, czë Jastrë kòl Nas je wiedno leżnota, żebë nen òsoblëwi, swiãtny czas spãdzëc w bëlnym, domôcym ë serdecznym towarzëstwie.
Westrzód lasów Zôbòrsczégò Parkù i ùbëtny cëszë, Waje bëcé bãdze niezabôczonym wspòminkã.

W nen czas nie miną Waju niżódné swiãtné tradycje, jak na przëmiôr: wiliowô wieczerzô (w darënkù òd gòspòdarzi), zylwestrowé rakétniczi czë jastrowé szëkanié za gniôzdkama z malowónyma jôjkama.

Serdeczno rôczimë!

Kliknij na wybrany obrazek, aby powiększyć. Najedź myszką na obrazek, aby wyświetlić tytuł.