Tulipan Rezerwacja
Uprzejmnie prosimy Gości o zapoznamie się z naszymi warunkami rezerwacji miejsc noclegowych.
 • Umowę o rezerwację uważamy za zawartą i wiążącą z chwilą gdy pokój zostanie zarezerwowany na dokładnie określony czas pobytu drogą listowną, rezerwacją telefoniczną lub E-mail i otrzymaniem od nas potwierdzenia, że pokój jest wolny i do Państwa dyspozycji.
 • Z naszej stony potwierdzamy rezerwację dokonaną przez naszych Gości – najszybszą możliwą drogą łączności po otrzymaniu wpłaty rezerwacyjnej. Gość zobowiązany jest wpłacić w ciągu 8 dni 50% sumy należnej za pobyt na konto lub przekazem pocztowym. Pozostałą resztę (50%) należności trzeby wpłacić w dzień przyjazdu. Należność za rezerwację krótkoterminową wnosi Gość w całości w dzień przyjazdu.
 • W pełni sezonu (15.06-31.08) minimalny czas pobytu to cztery noclegi.
 • Obie strony zawierające umowę o rezerwację są zobowiązane do pełnego wykonania warunków umowy.
 • Nasz gosciniec agroturystyczny „Zaborski“ jest zobowiązany wypłacić wynajmującemu odszkodowanie w przypadku nie wypełnienia z naszej strony podanych warunków rezerwacji noclegów lub zagwarantować formę zastępczą.
 • Gość zobowiązany jest w przypadku odmowy rezerwacji (niedotrzymania umowy) po upływie określonych poniżej terminów do uiszczenia należnych opłat za wycofanie się z umowy:

  21 do 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu 30% całej należnej sumy
  13 do 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu 60% całej należnej sumy
  6 do 0 dni przed planowanym terminem przyjazdu 90% całej należnej sumy

 • Gość/Goście w przypadku wcześniejszego odjazdu nie ma prawa do zwrotu niewykorzystaniej sumy zapłaconej za rezerwację.
 • Sprawy sporne rozstrzygać będzie najbliższy Sąd Powiatowy w Chojnicach.